Rong ruổi

Ở đâu rồi cũng một mình giữa đám đông rồi cũng một mình. Thế giới ngoài kia thật sống động còn thế giới của nó thật hỗn độn.

Lại tiếp tục rong ruổi lên đường dù có Vespa hay không. Đường thênh thang rộng lớn để nếm cho đủ mùi của lãng du. Bỏ lại phía sau những cái nhìn bỏ lại phía sau những dấu hỏi. Đi để đứng yên đi để lặng đi để khám phá....

Và ta đó trải nghiệm! Tận hưởng...